På den här sidan vill vi översiktligt informera er om vad som väntar er som gäster på Näsfjället avseende i första hand öppettider och i andra hand lite värt att veta!

Svart på vitt

Skidshopen är öppen 0900-16.30, Liften är öppen 9.30-15.30


Kvällsåkning under Högsäsongsveckor. Mer information om det kommer tätare inpå dessa högveckor.
Vi har 15 km längdskidspår.
Restaurangens öppettider varierar så vi hänvisar där till undersidan Restaurang eller ring direkt till restaurangen 0280 204 48

Värt att veta

Vid ankomst så kommer ni in till oss i skidshopen där ni checkar in och får er nyckel till stugan. Vi guidar er till stugan om ni inte besökt oss tidigare. Kommer ni efter skidshopen har stängt så vill vi att ni ringer till oss så kommer vi att förklara var er nyckel finns för avhämtning.

För väganvisningar för att hitta till Näsfjället hänvisas till vägbeskrivning under Om Näsfjället.

För allmänna villkor hänvisas till Boende

Viktigt telefonnummer

Reception 0280-20490
Jour nr kväll/natt 0761271707
Restaurangen 0280 204 48

För dig som vill veta mer


* Lakan och örngott (ej sovsäck) skall användas i samtliga sängar. Sänglinne och handduk finns att hyra i receptionen, kostar 200,-/säng.

* Du ansvarar själv och är ersättningsskyldig för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. (En hemförsäkring med utökat reseskydd brukar täcka denna typ av skador.)

* Du får inte använda stugan till något annat än det som avtalats vid bokning Du får heller inte låta fler personer övernatta i stugan än vad som uppgivits vid bokningen.

* Stör inte lugnet på anläggningen med bilkörning mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och undvik tomgångskörning.

* Skoteråkning kring stugorna är ej tillåtet. Håll gånghastighet inom området. Självklart är du som fordonsförare alltid nykter och har giltigt körkort alt. förarlicens!

* En generell regel på anläggningen är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Nattro skall råda mellan 23.00-07.00 då detta är ett område med familjekaraktär.

* De flesta stuggäster uppträder hänsynsfullt. Personalen kan i undantagsfall tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar våra enkla och självklara ordningsregler. Stuggäster som uppträder störande inom området kan avvisas.
Hyresavtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
* ni eller någon i ert sällskap uppträder störande i lägenheten/stugan/området.
* ni eller någon i ert sällskap begår skadegörelse i lägenheten/stugan/området.
* lägenheten/stugan används till ej avsett ändamål.
Om avtalet upphör att gälla på grund av ovan nämnda fall måste ni och ert sällskap omedelbart flytta från lägenheten/stugan och ni äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

* Hyrda stugor får endast disponeras av registrerade hyresgäster. Undantag får dock göras i samförstånd med ledningen.

* Det råder totalt rökförbud i alla stugor och andra lokaler. Saneringskostnad, från 3.000,- kronor, tas ut av gäst som bryter mot detta förbud.

* Rökare ombedes visa hänsyn mot övriga gäster. Tänk på att fimpar kan vara ytterst skadliga för små barn, så plocka upp dina fimpar. Rökning är enligt svensk lag förbjudet i lokaler dit allmänheten har tillträde såsom exempelvis restaurang, servicehus, reception. Var vänlig och undvik rökning i omedelbar anslutning till ingångar till dessa lokaler samt stugor och liften.

* Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel, plocka upp efter den eller rasta den utanför området.

* Hjälp oss att hålla anläggningen ren och skräpfri. Använd sopbehållarna som finns inom området.

* Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd! Slösa inte i onödan med vatten och el.

Vid avresa

Du måste städa ordentligt före avresa. Slutstädning ingår inte i hyran, stuggästerna måste själva städa, vilket omfattar diskning, att porslin ställs tillbaka, torka golven, tömma sopor och liknande.
Dammsugare och golvmopp finns i stugan. Du kan beställa slutstädning genom receptionen i god tid innan avresa, det kostar 1.000,- per stuga.

Personal från Näsfjället avsynar städningen innan ni reser. Om städningen missas kommer vi att debitera en avgift från 2.500 kr.

Du disponerar stugan till kl 12 avresedagen. Men vi är tacksamma om du har städat så vi kan avsyna stugan mellan kl 10 och 11,30.

Du måste lämna tillbaka samtliga nycklar till din stuga vid avresa. Om de inte lämnas måste vi byta lås för att skydda nästa gäst! Pris från 500 kr.


Om du vill avboka:
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Om Du inte har tecknat något avbeställningsskydd sker ingen återbetalning.
Du kan köpa ett avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Det kostar 350 kr per bokat objekt och träder i kraft 40 dagar före ankomst. Skyddet innebär att Du kan avboka fram till och med dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för avbeställningsskyddet och en administrationskostnad (500:-), återbetald.
Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, och dessa händelser får inte vara kända vid bokningstillfället.
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse i krigsmakten eller civilförsvaret.
c) om det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse, när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex, läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen.Välkommen till en trevlig vistelse i våra stugor!